Error parsing XSLT file: \xslt\seoTitle.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoDescription.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoKeywords.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\rssFeedAnnounce.xslt

Et vandværk med gennemskuelighed

nordvestnyt, Lørdag den 18. august, læserbrev af Karen Jensen, medlem af Skamlebæk Vandværk

Da læserbrevet ikke kan skannes, så det bliver læseligt, har vi fået teksten fra Karen Jensen,og bringer den her - selve artiklen findes på vandværket:

?

Et vandværk med gennemskuelighed

Onsdag den 1. august bragte "Nordvestnyt" en artikel om Skamlebæk Vandværk med overskriften "Strid fortsætter på vandværk". Jeg læste med nogen undren artiklen, for i artiklen var der interviewet to personer, nemlig Carsten Lebrecht og Erik Frederiksen. Grunden til min undren var, at jeg om lørdagen den 28. juli var til generalforsamling i Skamlebæk Vandværk! Og ingen af de to personer deltog i generalforsamlingen.

Nu skulle man jo tro, at en generalforsamling i et vandværk var noget, der ganske hurtigt kunne overstås - jeg mener, de har ET produkt, nemlig vand. Men nej - 4 stive timer tog det! Og hvorfor så det, kan man spørge. jo vandværket har fået ny bestyrelse.

De sidste mange år har bestyrelse og personkredsen omkring Skamlebæk Vandværk bestået af en flok (ældre) mænd. de samme (ældre) mænd. Og disse mænd har nærmest i uvidenhed må man håbe, kørt vandværket næsten i sænk. Vandværket var indtil for nogle år siden et vandværk med så god en økonomi, at man ligefrem var nødt til at bygge til på vandværket for at få brugt noget af egenkapitalen, det var nok bedst at bruge pengene, for tænk om nogen kom og tog dem. Sidste års budget viste, at der kunne forventes et underskud på omkring 400.000 kr. Det er mange penge - og det er os, forbrugerne, der skal betale!

Heldigvis blev der ved generalforsamlingen 2011 valgt en ny bestyrelse. I spidsen stod til at starte med den tidligere bestyrelsesformand Carsten Lebrecht - en af de (ældre) mænd, der havde siddet ved roret i 15-20 år. Med sig i bestyrelsen fik han Orla Zinck, Jeanette Møltov Jepsen og Max Engelberth - og som ny intern revisor kom Kim Gordon til. I første omgang blev Carsten Lebrecht genvalgt som formand men senere, valgte bestyrelsen at omrokere i bestyrelsesposterne,med  Orla Zink som formand og Jeanette Møltov Jepsen som kasserer. Så gik det stærkt. Kim Gordon - der oprindelig er uddannet revisor - gennemgik med lup samtlige bilag for at få klarhed over nogle af de mange spørgsmål, som både han og også Orla Zinck har stillet ved tidligere generalforsamlinger uden at få svar. Og hvorfor de ikke fik svar, ja det viser sig jo nu.

Den tidligere bestyrelse har sikkert siddet i vandværkets bestyrelse sammen, alt for længe, en form for slendrian og laden stå til, har nu åbenbart for alle været normalt, den ene har ikke rigtig vist hvad den anden foretog sig, efter formandens beretning bad den tidligere kasserer Jan Larsen om ordet, han fik i to omgange alt for lang taletid til at fortælle om sin egen fortræffelighed og det arbejde han mente den gamle bestyrelse havde udført. han er jo jurist og er måske vant til at bruge en meget doserende talemåde, som kan virke direkte nedladende på tilhørerne, det er sikkert ikke er tilsigtet, men virkningen udebliver ikke.

Den forrige bestyrelse kom sidste år med et regnskab der opfyldte vedtægtsbetingelserne  på den måde, at der var blanke påtegnelser fra revisor. regnskabet var slet ikke revideret. revisor ville ikke udlevere bilag til den nye bestyrelse, han ville ikke fortælle noget om regnskabet, for det var slet ikke ham, der havde lavet det.Den nye bestyrelse præsenterede heller ikke et revideret regnskab i år, regnskabet blev forelagt og gennemgået af Kim Gordon, på en for alle forståeligt måde der var (naturligvis) en del forståelsesspørgsmål som blev klart og profesionelt besvaret af Gordon, som også gjorde det klart at det forelagte resultat er det tætteste man kan komme i år der har simpelthen været rod i regnskaberne mindst 3 år tilbage. Regnskabet blev taget til efterretning !

Erik Frederiksen har været ansat som driftsleder i Skamlebæk Vanværk i en årrække, jeg kunne tænke mig at se den kontrakt han har været  ansat efter, han har åbenbart selv kunne bestemme hvad han synes han skulle have i løn, og også fået ekstra penge for opgaver som allerede stod i hans kontrakt, hans kones mobiltelefon har vandværket også betalt for, der er mere af samme slags, men lad det være, for det er jo ikke Frederiksens skyld, men en bestyrelse der ikke på ansvarlig måde har forvaltet medlemmernes og vandværkets penge og den opgave de havde påtaget sig.

Den nye bestyrelse har lagt mange timer i denne oprydning og de møder formentlig op til generalforsamlingen i en forventning om, at vi - os, medlemmerne  - bliver glade for, det kæmpe arbejde de har gjort for at spare på vores penge. og hvad sker der?

Salen i Fårevejle Forsamlingshus er fyldt til bristepunktet denne lørdag formiddag. formanden fremlægger bestyrelsens beretning der bliver vist i stort format så alle kan følge med, der er mest ros til beretningen, det er gennemskueligt hvad der nu sker, det er første gang, i alle de år jeg er mødt op til vandværkets generalforsamlinger jeg har den oplevelse, jeg husker de år de blev afholdt på Dragsholm Slot, det var flot, men ligegyldigt for stillede relevante spørgsmål, blev besvaret med en omgang akademisk vrøvl, den nye bestyrelse kalder heldigvis en spade for en spade, alle forstår budskabet enig eller ej.  

Der kommer kritiske spørgsmål fra nogle stykker af deltagerne, der drejer sig bl.a. om "kommafejl" og helt ubetydelige bagateller, som ikke har noget med hvad der er foregået på vandværket det sidste år. Jeg synes f.eks. det er utroligt at den nye bestyrelse blot ved at ændre i arbejdsgange og fjerne uhensigtsmæssigheder, ved at ansætte en anden og billigere driftsleder (men først da kontrakten med Erik Frederiksen udløb) og ved at holde øje med udgifterne, vender et underskud på 400.000 kr. til et overskud på 100.000 kr.

I flere år har SKAT skyldt vandværket omkring 500.000 kr. i for meget betalt moms, ved forrige generalforsamling kunne den daværende bestyrelse ikke forklare dette beløb ej heller hvorfor, der ikke var grebet ind, eller hvorfor betstyrrelsen ikke havde undersøgt det. Vandværkets nye interne revisor Kim Gordon har ved en enkelt henvendelse til skat uden problemer fået beløbet retur til gavn for medlemmerne. 

Den nye bestyrelse vil gerne have indført et honorar. det kan jeg godt forstå! de be`r om et sølle beløb på 50.000 kr. til fordeling i mellem sig, jeg ville ikke udføre dette utaknemmelige frivillige arbejde, om jeg så fik dobbelt så meget, en bestyrelsespost som man ganske rigtig er blevet valgt til og har sagt ja til, men tænk at udføre dette kæmpearbejde og så må stå for skud for den samling af krakilske (især sure gamle mænd undskyld) der ikke har andet en kommafejl og gentagelser af sig selv at komme med, men heldigvis er de i mindretal krakilerne, der er altså også meget ros, og husk så på bestyrelsen arbejder for os, medlemmerne.og de gør det fantastisk godt

Jeg sagde tak til bestyrelsen - jeg vil gerne gøre det igen: Tak for det! Tak for den energi i har lagt i det her vandværk - i at få økonomien op og stå - i at få ryddet op. Det var godt, I ikke gav op. og som jeg sagde til generalforsamlingen - jeg kommer igen til næste år!!

Jeg håber sådan der slået en streg i sandet nu, lad os komme videre herfra, vi har i så mange år trukket på samme hammel trods alt, i Skamlebæk Vandværk, vi har det bedste vand i herredet (mener vi selv) og det er jo vand det drejer sig om, lad den nye bestyrelse få arbejdsro nu, og må den gennemskuelighed de har indført blive varemærket for Skamlebæk Vandværks fremtid.

Karen Jensen

Joselbjergvej 6, 4540 Fårevejle

 

 

Error parsing XSLT file: \xslt\links.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\subpages.xslt
Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle