Error parsing XSLT file: \xslt\seoTitle.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoDescription.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoKeywords.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\rssFeedAnnounce.xslt

Aflæsning 2012 - sådan gik det

Årsafregning og oprydning

Alle har i år fået sendt et girokort til årsafregning. Det
er der mange grunde til, men en af dem er, at vi er i gang med grundig oprydning
i vores database. Databasen over medlemmerne er mildt sagt fejlbehæftet og vedligeholdelsen
af den har i de senere år åbenbart været fuldstændig utilstrækkelig. Som
meddelt på generalforsamlingen har værket af samme grund selv aflæst samtlige
målere i år. Aflæsningen har haft flere formål, dels at den nye driftsleder skulle
lære området at kende, men også at se efter brud, problemer med målere osv.

Og det har vist sig at give os en række både positive og
negative informationer. På den positive side har vi fundet 3 brud, som
tilsyneladende var gamle og de er naturligvis repareret, så vandspildet nu er reduceret.
På den negative side har vi fået en del meget underlige aflæsningsresultater ud
af denne aflæsning som fx medlemmer, der har haft et negativt forbrug, og ud
fra tallene nærmest skulle have leveret vand til værket i stedet for omvendt.
Der var også nogle få medlemmer med et ekstremt højt forbrug, som er helt
urealistisk og der var målere uden huse og huse uden målere. Hvor det var helt
tydeligt, at noget var galt, har vi naturligvis udskiftet målerene.

Oprydningsarbejdet i forbindelse med aflæsningen har trukket
tænder ud og taget tid. Derfor har det ikke været muligt at kunne køre en
normal pbs-rutine og årsregningen er derfor udsendt på girokort, så I må i år
selv sørge for betalingen.

Det er selvfølgelig i den forbindelse også håbet, at I, når
I får et girokort med de konkrete aflæsninger, så kigger kritisk på det og
indrapporterer unøjagtigheder til værket, så vi kan få rettet så mange fejl som
overhovedet muligt i et hug. Erfaringsmæssigt er det sådan, at ved et
automatisk pbs-træk, så får man ikke altid lige kontrolleret, om der er noget,
der skal rettes.

Vi beklager ulemperne for jer, men finder det vigtigt at få
ryddet ordentlig op i databaseregistreringerne. Man skal jo kun betale for det,
man bruger.

Error parsing XSLT file: \xslt\links.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\subpages.xslt
Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle