Error parsing XSLT file: \xslt\seoTitle.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoDescription.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\seoKeywords.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\rssFeedAnnounce.xslt

2017, klip fra Odsherred Kommunes hjemmeside

Efterfølgende tekst er klippet på Odsherred Kommunes hjemmeside:

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet spor af Desphenyl-chloridazon i vandet fra vandværker i Odsherred Kommune.

Flere vandværker i Odsherred Kommune er i gang med at undersøge om deres drikkevand indeholder stofferne chloridazon og desphenyl-chloridazon. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra stoffet chloridazon. Chloridazon er et ukrudtsmiddel, som er blevet anvendt i Danmark til roer, løg og rødbeder. Stoffet blev forbudt i Danmark i 1996.

I Odsherred Kommune har flere vandværker allerede fået analyseret for stoffet. Da vandværker i hele landet indsender prøver til analyse, har laboratorierne lang ventetid på resultaterne. Derfor har vandværkerne og Odsherred kommune endnu ikke modtaget alle resultater.

Følgende vandværker har modtaget resultatet af analysen: Egebjerg Vandværk, Ordruplund Vandværk og Skamlebæk Vandværk. Stoffet er IKKE fundet i deres drikkevand.

Ved en fejl har DR på deres hjemmeside oplyst at Højby Vandværk i Odsherred Kommune har fundet stoffet i deres drikkevand. Det er ikke korrekt. Højby Vandværk har analyseret for stoffet, men de har endnu ikke modtaget resultatet.

Odsherred Kommune vil løbende orientere om resultaterne på kommunens hjemmesiden.

Publiceret 15. september 2017 - 10.40

Error parsing XSLT file: \xslt\links.xslt Error parsing XSLT file: \xslt\subpages.xslt
Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle